Author Details

ใจยินดี, วารุณีย์, ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์, Thailand